Blog

Poznaj PackMana, naszego unikalnego robota używanego do sortowania paczek

29.10.2021, 12:30

Zásilkovna wprowadziła robotykę. Jest pierwszą firmą w Europie, która w swoich magazynach używa zrobotyzowanych sortowników o nazwie PackMan.

Zásilkovna, wiodąca czeska spółka technologiczna, rozpoczęła eksploatację zrobotyzowanych sorterów PackMan w swoich magazynach. PackMany to wózki AGV, które mogą przewozić paczki o wadze do 15 kilogramów i wymiarach 40 x 40 x 50 centymetrów. Zásilkovna jest pierwszą firmą w Europie, która wykorzystuje tego typu urządzenia w takim zakresie. Roboty mogą jeździć i sortować paczki przez dwie godziny na jednym ładowaniu, a uzupełnienie baterii trwa zaledwie 10 minut. W porównaniu z istniejącym systemem, w którym paczki były sortowane przez ludzi, roboty mogą obsługiwać i sortować ponad 10 000 paczek na godzinę, czyli dwa razy więcej niż w obecnym systemie. Roboty wymagają interwencji człowieka, ponieważ pracownik musi wczytać paczkę do elektronicznego czytnika, aby robot wiedział, gdzie ją zabrać. Następnie pracownik ładuje paczkę na robota, a PackMan przewozi ją do wyznaczonego miejsca zrzutu. PackMany pozwalają więc pracownikom magazynu wykonywać pracę, w której są lepsi od robotów. Jak dotąd, inwestycja w PackMana i otaczającą go infrastrukturę wyniosła dziesiątki milionów koron.

„Robotyka oferuje szeroki wachlarz zastosowań w naszej branży. Bardzo się cieszę, że udało mi się już jakiś czas temu przeforsować wewnątrz firmy pomysł robotyzacji naszych procesów i zbudować absolutnie świetny zespół naukowy, z którym po około roku doprowadziliśmy projekt zrobotyzowanych sortowników do etapu praktycznego wykorzystania. Potwierdza to rolę Zásilkovnej jako technologicznego lidera i innowatora,” mówi Simona Kijonková, założycielka Zásilkovnej i dyrektor generalny Packeta Group. „Szukaliśmy rozwiązania, które można by szybko skalować, tzn. łatwo demontować i przenosić w miarę rozwoju firmy Packeta. PackMany spełniają te wymagania. Kiedy ich potrzebujemy, możemy je przenieść z jednego magazynu do drugiego i wzmocnić tamtejszą operację. Naszym celem nie jest całkowite zastąpienie siły roboczej; PackMany są po to, by ułatwić pracę naszym współpracownikom. Jest to produkt, który możemy łatwo skalować, a jednocześnie jeden robodepot pozwala nam na obsługę ponad dziesięciu tysięcy paczek na godzinę. W ramach jednej sortowni możemy zbudować kilka robodepotów.”

Obiekt ma postać dwupoziomowej platformy, wokół której znajdują się małe zsypy do zrzucania paczek. Na platformie poruszają się roboty zwane PackManami, które transportują paczki do poszczególnych zsypów. Przy wejściu pracownik magazynu odczytuje paczkę, która następnie wysyła informację do centralnego systemu, gdzie paczka powinna być skierowana – powiedzmy do magazynu w Brnie. Następnie ładuje on paczkę na PackMana, a dzięki połączeniu z systemem, wie on dokładnie, która rynna jest używana dla paczek kierowanych do Brna, a zatem, do którego wyjścia powinien się udać..

Temat automatyzacji i robotyzacji magazynów przewija się w naszej grupie Packeta od około trzech lat. Ale jest to bardzo trudne do wdrożenia w praktyce. Ponieważ system sortowania napędzany wyłącznie siłą ludzką, który mieliśmy do tej pory, działa doskonale, a my potrzebowaliśmy połączyć siłę ludzką z siłą robotów. Projekt zaczęliśmy intensywnie realizować około roku temu. Dziś robot nie potrafi jeszcze ważyć i skanować, a w następnej fazie zaczniemy pracować nad tym, jak wzbogacić naszą platformę sortowniczą o skaner, wagę i kamerę, aby maksymalnie zautomatyzować te procesy. W przyszłości planujemy również robotyzację elementów wokół PackMan’a, tak aby inny typ robota mógł również przenosić klatki lub ładować paczki. Ale mówimy o przyszłości za kilka lat” mówi Tomáš Dort, dyrektor projektu robotyzacji magazynu – PackMan.

Tomáš Dort

Tomáš Dort
Dyrektor projektu robotyzacji magazynów

Przy wyborze robota ważnym parametrem była żywotność baterii. PackMan może pracować do 2 godzin na jednym ładowaniu, a jego ładowanie trwa zaledwie 10 minut. Powinien wytrzymać do 10.000 cykli ładowania, a więc jest bardzo trwały. W przypadku dużych platform w magazynach, do normalnej pracy potrzebne są tylko cztery ładowarki na piętro. Ponadto roboty mają świetny system nawigacji. Jeżdżą one na specjalnych podkładkach z chipami, przez które są nawigowane w kierunku centralnego systemu sterowania. Istotna jest również bardzo dobra jakość materiału i kół.


Udostępnij:

Kategorie