Dokumenty
dla klientów

Przygotowaliśmy dla Ciebie w jednym miejscu wszystkie dokumenty, który mogą się przydać. Niezależnie od tego, czy jesteś partnerem z punktu odbioru, czy też ze sklepu internetowego.

Ogólne Warunki Handlowe

Pełnomocnictwo do reprezentacji pośredniej w procedurze odprawy celnej

Bezpośrednie drukowanie etykiety

Regulamin

Przeliczanie walut

Zasady etykietowania przesyłek

Warunki płacenia za Pobranie Kartą Płatniczą

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o stanie przesyłki

Protokół ustalenia stanu przesyłki

Terms and Conditions

Form of the consumer's declaration of withdrawal from the contract

Consignment Status Statement

Personal Data Processing Agreement

Terms of payment by card for Cash on Delivery

Principles of Consignment labelling

Currency conversion rules