Blog

Firma w kobiecych rękach, czyli o różnicach w podejściu do zarządzania

23.04.2024, 11:09

W dzisiejszej erze biznesu różnorodność odgrywa kluczową rolę. Posiadanie zróżnicowanych zespołów nie tylko sprzyja innowacyjności, ale także umożliwia lepsze zrozumienie i obsługę różnorodnych grup klientów. W kontekście kierowania firmą przez kobietę, możemy mówić o różnicach w zarządzaniu. Pojawiają się zagadnienia, które warto zgłębić.
Awans Justyny Andreas - Polka rozwinie działalność Packeta Group w Europie

Trudności na drodze kobiet w biznesie czyli o różnicach w zarządzaniu

Zaczynając dyskusję na temat różnorodności w zarządzaniu firmą przez kobiety, nie można pominąć trudności, z jakimi się one borykają. Przemiany społeczno-kulturowe i stereotypy nadal utrudniają kobietom rozwój zawodowy, zwłaszcza w sektorze logistycznym. Elastyczne warunki pracy, równa szansa na awans i jasne ścieżki rozwoju wciąż pozostają niedostępne dla wielu kobiet. Rozwiązanie tych problemów wymaga zaangażowania zarządu oraz stworzenia programów wsparcia i edukacyjnych, które pomogą im zdobyć niezbędne umiejętności, by awansować. Promowanie kultury organizacyjnej opartej na zasadach równości i szacunku przyczynia się do przekształcania naszej branży w bardziej równościowe środowisko pracy.

Sprzedajesz towary za granicę? Logistyka dostaw jest jednym z kluczowych elementów, dzięki którym można zbudować przewagę konkurencyjną. Aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, trzeba starannie zaplanować swoją strategię logistyczną. 

Sprawdź, jak zoptymalizować dostawy w 2024 roku z listą kontrolną logistyki cross-border

Wartość kompetencji kobiet w zarządzaniu zespołem

Jedną z kluczowych zalet kobiet w roli liderek jest ich umiejętność budowania zróżnicowanych zespołów. Kompetencje miękkie, takie jak komunikacja interpersonalna, empatia i zdolność do analizy z wielu perspektyw, są niezastąpione w budowaniu zaufania i efektywnych relacji w zespole. Dodatkowo, kobiece podejście do zarządzania pozwala na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się sytuacji, co jest niezwykle cenne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Różnorodność jako czynnik przyspieszający rozwój

W zglobalizowanym świecie logistyki zmienne trendy konsumenckie, zmiany w regulacjach międzynarodowych i niespodziewane wydarzenia mogą mieć ogromny wpływ na operacje logistyczne. Dlatego uważam, że zderzanie się różnych punktów widzenia oraz podejścia do problemów z wielu perspektyw otwiera drzwi do tworzenia nowych pomysłów i koncepcji, które mogą skuteczniej rozwiązywać wyzwania branżowe. Różnorodne zespoły szybciej reagują na zmiany, dostosowując swoje strategie i działania w taki sposób, by minimalizować ryzyko i jednocześnie wykorzystywać powstające możliwości.

Promowanie równości na wszystkich szczeblach organizacji

Aby zapewnić pełną równość i różnorodność w firmie, konieczne jest zapewnienie reprezentacji kobiet na wszystkich szczeblach organizacji. Zapewnienie równych szans awansu kobiet i ich obecność na stanowiskach decyzyjnych jest kluczowa dla stworzenia równowagi perspektyw, co prowadzi do bardziej przemyślanych decyzji i lepszego zarządzania zasobami ludzkimi. Uważam, że brak reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych sprawia, że nie ma wzorców i mentorów dla pań dążących do rozwoju kariery w tej branży. Te ograniczenia w dalszym ciągu przyczyniają się do nierówności płciowej i utrudniają pełne wykorzystanie ich potencjału.
Promowanie różnorodności nie tylko jest kwestią społeczną, ale również strategicznym działaniem prowadzącym do trwałego rozwoju firmy. Inwestowanie w rozwój kobiet przynosi długofalowe korzyści, tworząc silne fundamenty dla przyszłego wzrostu i sukcesu biznesu. Włączając kobiece perspektywy i umiejętności do zarządzania, firma może osiągnąć większą efektywność i konkurencyjność na rynku. W Packeta Poland nie tylko wspieramy różnorodność, ale aktywnie działamy na rzecz budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej, w której wszyscy, niezależnie od płci czy pochodzenia, mają równe szanse na rozwój i awans.

Justyna Andreas, Managing Director Commercial Entities w Packeta Group.


Udostępnij:

Kategorie