Blog

E-commerce na Słowacji – najważniejsze aspekty prowadzenia działalności

5.10.2022, 12:55

Branża e-commerce staje się coraz bardziej popularna na Słowacji! Prowadzisz sklep internetowy i zastanawiasz się nad wysyłką do tego kraju? A może planujesz otwarcie słowackiego oddziału? Czytaj dalej 😊 Wspólnie z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz kancelarią V4 Legal działającą na terenie Słowacji, przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium wiedzy na temat podatków, zwrotów, gwarancji oraz zakładania e-sklepu na Słowacji. Zaparz espresso, usiądź wygodnie i dowiedz się, jak wygląda prawo słowackie jeśli chodzi o branżę e-commerce. Dziś część pierwsza!

Podatki na Słowacji

PIT & CIT (DPFO & DPPO)

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych reguluje ustawa nr 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Obejmuje on każdego obywatela, posiadającego dochody powyżej pewnego progu w roku kalendarzowym, który jest standardowym okresem dla podatku dochodowego od osób fizycznych na Słowacji. Dotyczy to również osób osiągających dochody z zagranicy. Wystarczy posiadać stałe miejsce zamieszkania na Słowacji lub przebywać tam dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym. Na rok 2022 próg ten wynosił 2.255,72€ dla dochodów z 2021 roku – zatem jeśli zarobiłeś/łaś więcej, musisz zapłacić podatek. W roku 2023 próg ten wzrasta do 2.289,63€. Całkowity dochód podlegający opodatkowaniu osób fizycznych obejmuje każdy uzyskany dochód, który podlega opodatkowaniu i nie jest zwolniony z podatku dochodowego. Najczęściej jest to podatek dochodowy „SZČO”, czyli osoby samozatrudnionej, oraz podatek od „działalności zależnej”, czyli stałej pracy.

Z drugiej strony, istnieje wiele rodzajów dochodów zwolnionych z podatku, np. dochody z dziedziczenia, a także inne ulgi.

Podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi 19%. Stawka ta jest stosowana do dochodów, które nie przekraczają 176,8 kwoty wynagrodzenia za pracę (które obecnie wynosi 234,42€ na dorosłą osobę fizyczną; w 2021 r. kwota ta wynosiła. 218,06€). W przypadku przekroczenia ww. kwoty stawka podatku wzrasta do 25%.

VAT (DPH)

Podatek od wartości dodanej jest podatkiem powszechnym, rządzonym przez ustawę nr 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodowli. Oznacza to, iż dotyczy on wszystkich towarów i usług.

Podstawowa stawka na Słowacji wynosi 20 %. Może być obniżona do 10 % w niektórych określonych dziedzinach, np. sprzedaż książek, wybranych produktów spożywczych, wybranych środków medycznych, usług noclegowych, towarów i usług w ramach działalności gospodarki społecznej itp.

Pewne usługi są nawet całkowicie zwolnione z podatku, np. usługi pocztowe, opieka zdrowotna, usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, usługi kulturalne itp. Pełna lista znajduje się w art. 28 i następnych ww. ustawy.

Gwarancja i prawo do zwrotu towaru

Gwarancja

Okres gwarancji na Słowacji, w którym sprzedawca jest odpowiedzialny za wady produktu lub wykonanej usługi, rozpoczyna się w momencie, gdy kupujący odbierze rzecz od sprzedawcy. Zgodnie z § 620 ustawy nr 40/1964 Zb., Kodeksu cywilnego, trwa on 24 miesiące. Jeśli rzecz była używana, kupujący i sprzedający mogą uzgodnić krótszy okres gwarancji, ale musi on wynosić co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli okres użytkowania jest oznaczony na konkretnej rzeczy, jej opakowaniu lub instrukcji obsługi, okres gwarancji nie może być krótszy.

W przypadku konsumenta istnieją dwa rodzaje gwarancji: gwarancja prawna i gwarancja handlowa.

Różnica między nimi polega na tym, że okres prawny nie może być skrócony przez sprzedawcę, gdyż jest on gwarantowany kupującemu przez prawo i sprzedawca jest zobowiązany do respektowania tego faktu i odwrotnie. Rękojmia handlowa jest udzielana poza zakresem prawa albo prawo nie wymaga jej udzielenia, ale decyzję o jej udzieleniu lub nie pozostawiono sprzedawcy. Konkretne okresy rękojmi i ich długość są określone w Kodeksie cywilnym.

Złożenie reklamacji z tytułu rękojmi jest dla konsumenta bezpłatne. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionego roszczenia, może on dochodzić wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych w związku z realizacją swoich praw. Ponadto, jeżeli dany towar lub usługa ma wadę nadającą się do naprawy, konsument może żądać od sprzedawcy usunięcia wady (jeśli to możliwe) lub wymiany. Jeżeli wada jest nieusuwalna, wtedy konsument może poprosić sprzedawcę o wymianę towarów lub może ostatecznie odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy.

Zwrot towarów

W przypadku zawierania umów na odległość pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, np. przez Internet, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie określonej usługi. Ponadto, sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta o przysługujących mu wyżej wymienionych prawach. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, konsument może odstąpić od umowy w ciągu 12 miesięcy i 14 dni od dostarczenia towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług.

Jednak w szczególnych sytuacjach konsument nie może odstąpić od umowy. Dzieje się to np. wtedy, kiedy towar jest narażony na szybkie zepsucie lub zniszczenie lub towary, które ze względu na swój charakter mogą zostać nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami po dostarczeniu (np. paliwo, które zostało wlane do zbiornika przez konsumenta), itp.

W przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zwrócić towar, w stanie nieuszkodzonym, w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, przy czym sprzedawca ponosi koszty przewoźnika, natomiast konsument musi przyjąć najtańszą opcję transportu. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze konsumentowi w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru (lub od otrzymania solidnego dowodu).

Współpracujmy!

Artykuł tworzony we współpracy z firmą V4 Legal oraz Polsko-Słowacką Izbą Handlowo-Przemysłową.

V4 Legal jest to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier. Od momentu powstania w 2008 roku V4 Legal specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie spraw gospodarczych, w szczególności o charakterze transgranicznym, dla klientów działających w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Więcej info TUTAJ.

Polsko-Słowacka Izba Handlowo-Przemysłowa to organizacja, której przedmiotem działalności jest popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju i współpracy gospodarczej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Więcej info TUTAJ.

Rozpocznij wysyłkę!

Chcesz wysyłać produkty Twojego sklepu internetowego na Słowację? Szukasz sprawdzonego przewoźnika? Czytasz właśnie artykuł Packety – globalnej, cyfrowej platformy dla e-commerce!

Jeśli chcesz rozwinąć swój sklep internetowy, pomożemy Ci dostarczać paczki do 34 krajów! Współpracujemy z najlepszymi przewoźnikami – liderami na lokalnych rynkach. Posiadamy 1 system API, dzięki któremu proces jest skrócony i zoptymalizowany.

Wysyłaj przesyłki z nami – zarejestruj się!


Udostępnij:

Kategorie