Blog

Czeski rynek e-commerce a prawo, czyli realia sklepów internetowych

26.07.2022, 12:06

Czeski rynek e-commerce a prawo, czyli jak założyć sklep internetowy w Czechach? Czym różni się prawo rynku e-commerce w Czechach od prawa polskiego? Jak wyglądają podatki, zwroty, gwarancje? A przede wszystkim – na co co musisz zwrócić uwagę, by Twój sklep internetowy przyciągał klientów zamiast ich odstraszać? Przedstawiamy informacje, których jeszcze nie znasz! Przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł we współpracy z działającą w Czechach kancelarią prawniczą V4 Legal oraz Polsko-Słowacką Izbą Handlowo-Przemysłową. Przygotuj się na praktyczną dawkę wiedzy prosto od czeskich prawników, poznaj najważniejsze aspekty prawne i wypij z nami espresso – oczywiście e-commercowe!
Czeski rynek e-commerce a prawo. Sprzedaż w Czechach – o czym warto pamiętać?

Sprzedaż w Czechach – o czym warto pamiętać?

Podatki

Rejestrując sklep internetowy w Czechach musimy przede wszystkim znać podobieństwa i różnice w prawie – zwłaszcza podatkowym. Podatki bywają utrapieniem przedsiębiorców w każdym kraju.

CIT i PIT

W Czechach CIT wynosi 19%, natomiast PIT uzależniony jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia – 15% dla części podstawy opodatkowania do 48-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz 23% dla części podstawy opodatkowania, która przekracza 48-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

VAT

Z kolei podatek VAT zależy od branży. Stawka podstawowa w Czechach wynosi 21%, jednak istnieje możliwość jej obniżenia. Tym sposobem:

15% – jest to stawka obniżona na określone towary (patrz załącznik nr 3 do Ustawy nr 235/2004 Dz. U. o podatku od towarów i usług) oraz na określone usługi (patrz załącznik nr 2 do Ustawy o VAT). Oto branże, w których obowiązuje obniżony podatek VAT:

 • żywność, pasze dla zwierząt oraz składniki przeznaczone do ich produkcji,
 • drzewa, rośliny i nasiona,
 • urządzenia i pomoce medyczne oraz towary do osobistego użytku chorych np. akcesoria dla niewidomych,
 • foteliki samochodowe dla dzieci,
 • drewno opałowe,
 • transport i utylizacja odpadów komunalnych,
 • transport lotniczy,
 • usługi pogrzebowe (nie dotyczy usług pochówku zwierząt).
Dokumentacja rozliczeń prawnych.
10% – druga stawka obniżona na określone towary (patrz załącznik nr 3a do Ustawy o VAT) oraz na określone usługi (patrz załącznik nr 2a do Ustawy o VAT), przedstawiamy przykładową listę:
 • żywność dla niemowląt i małych dzieci,
 • radiofarmaceutyki, szczepionki, leki,
 • broszury, ulotki i podobne artykuły drukowane,
 • drukowane książki, gazety i czasopisma, w których reklamy nie przekraczają połowy powierzchni,
 • woda,
 • słód, skrobie, gluten pszenny i mieszanki tych produktów,
 • usługi noclegowe,
 • usługi fryzjerskie i barberskie.

Czeski rynek e-commerce a prawo do zwrotu.

ak wygląda prawo do zwrotu w czeskich e-sklepach?
Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu towarów na odległość reguluje czeska ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny (dalej jako „KC“). W związku z zawieraniem umów na odległość oraz obowiązkami wynikającymi z umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli sprzedawca nie dopełni tego obowiązku informacyjnego, konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu jednego roku i czternastu dni od daty otrzymania towaru. Dla tych celów istotny jest fakt, że zakupu dokonano „online“, natomiast okoliczności dostarczenia towaru nie mają znaczenia (tzn. klient ma prawo do zwrotu towaru nawet jeśli odebrał go osobiście w oddziale). W przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek odesłać towar w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, przy czym koszty przewoźnika ponosi sprzedawca (jednak konsument musi zaakceptować najtańszą opcję transportu). Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie nieuszkodzonym. Klient odpowiada wobec sprzedawcy tylko za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż wynika to z ich charakteru i właściwości.

Czeski rynek e-commerce a prawo gwarancji?

Ile wynosi gwarancja przesyłek na rynku czeskim?

Czesi mają prawo do skorzystania z prawa do reklamacji wad, które pojawiły się w ciągu 24 miesięcy od jego otrzymania.

Przepisy są niejasne co do tego, czy sprzedawca odpowiada za wady zakupionego towaru w momencie jego odbioru (odpowiedzialność za wady), czy też odpowiada za to, że zakupiony towar zachowa swoją użyteczność przez okres 24 miesięcy (gwarancja jakości). Czeska Inspekcja Handlowa w kwestii istnienia gwarancji jakości towarów konsumpcyjnych stwierdza: „Nie można jednoznacznie odpowiedzieć czy tak jest, czy nie. Opinie są różne, a sądy nie udzieliły jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie“.

Pomimo niejasności przepisów, środowisko ekspertów skłania się do wniosku, że sprzedawca ma obowiązek udzielić konsumentowi gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.

Należy więc poinformować należycie klienta o zakresie, warunkach i sposobie składania reklamacji wraz z informacją, gdzie można ją złożyć – w dowolnym lokalu sprzedawcy (pod warunkiem, że dysponuje takim lokalem), natomiast pracownik upoważniony do rozpatrywania procesu musi być tam obecny przez cały czas w godzinach pracy. Klient musi otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia reklamacji, która następnie rozpatrywana jest niezwłocznie, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady.

Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument uzgodnią dłuższy termin.

Sprzedawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji.

Kto jest organem nadzorującym i do kogo ma zwrócić się o pomoc konsument?

Kto jest organem nadzorującym i do kogo ma zwrócić się o pomoc konsument.

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów (dalej jako „Ustawa o ochronie konsumentów“) sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa.

W przypadku sprzedaży towarów określonego rodzaju nadzór nad przestrzeganiem niektórych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konsumentów może być powierzony wyspecjalizowanym organom, takim jak Państwowa Inspekcja Rolno-Spożywcza, Sanepid, Czeski Urząd Badania Broni i Amunicji, Państwowy Instytut Kontroli Leków itp.

Za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o ochronie konsumentów może zostać nałożona kara do 50.000.000 CZK. Wysokość kary uzależniona jest m.in. od tego, jakie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie konsumentów zostały naruszone, jaka była waga i skutki tego naruszenia itp.

Jakie są w takim razie najważniejsze rady dla początkujących? Jak przygotować faktury? Którego rachunku bankowego używać? Jak wygląda sprawa tłumaczeń?

O tym już za tydzień 🙂 śledźcie naszego bloga i social media – we wtorek kolejna porcja wiedzy!

Artykuł tworzony we współpracy z firmą V4 Legal oraz Polsko-Słowacką Izbą Handlowo-Przemysłową.

V4 Legal jest to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier. Od momentu powstania w 2008 roku V4 Legal specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie spraw gospodarczych, w szczególności o charakterze transgranicznym, dla klientów działających w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Więcej info TUTAJ.

Polsko-Słowacka Izba Handlowo-Przemysłowa to organizacja, której przedmiotem działalności jest popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju i współpracy gospodarczej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. Więcej info TUTAJ.


Udostępnij:

Kategorie