Bratislava-Dúbravka, M. Schneidera Trnavského 2/B
841 01
Bratislava-Dúbravka, M. Schneidera Trnavského 2/B

Packeta - IMET Squash Centrum

monday
10:00–11:00
tuesday
10:00–11:00
wednesday
10:00–11:00
thursday
10:00–11:00
friday
10:00–11:00